یکی از ملوک عجم پارسایی را پرسید:

آیا تا کنون، یکی از ملوک غیرعجم هم از شما پارسایان چیزی پرسیده یا فقط ما ملوک عجم چنین مشتاق دانستنیم؟

پارسا لختی خاموش ماند و سپس گفت: لابد ملوک غیرعجم هم پارسایان همزبان خودشان را دارند که از آنها چیزی بپرسند، ولی مدام این اشتیاق به دانستن را در دفتری ثبت نمی کنند!

ای که در خودشیفتگی حیرانی

تو چنین چیزها چه می دانی؟


*خلستان سندی (بر وزن گلستان سعدی)تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 1397 | 23:28 | نویسنده : سندباد | نظرات (0)