دلم ساحل جنگلی دووووردستی می‌خواهد که در دهانة غاری سنگی و تمیز، روی تپه‌ای تنها، در سکوت ابتدای شب، سرم را روی پای ته‌فیتی بگذارم و نوازشم کند و من بخوابم.

دلم یک گریة سیر شیرین می‌خواهد.

با صدای طبیعت در شب که مثل موسیقی Secret Garden است ...

Image result for te fiti

دلم می‌خواهد به صدای قلب ته‌فیتی گوش بدهم و آرام بشوم.

Image result for te fitiتاریخ : دوشنبه 19 شهریور 1397 | 22:36 | نویسنده : سندباد |